ลงชื่อเข้าระบบ
Home
หน้าหลัก
| What's New
ข่าวใหม่
| Gallery
รูปภาพ
| Booking
จองห้องพัก
| Contact Us
ติดต่อเรา
 

{#emotions_dlg.16}14 Morakot Road , Muban Santitham , Amphun Muang Chiang Mai , ChiangMai  50300 THAILAND.

{#emotions_dlg.24}14  ถนน มรกต ตำบล ช้างเผือก  อำเภอ เมืองเชียงใหม่  จังหวัด เชียงใหม่  50300

{#emotions_dlg.53}Tel: 053-222-155 Automatic 8 Number FAX: 053-222-155

{#emotions_dlg.56}Email   inthaninhotel@gmail.com

Copyright 2012 by Inthanin Hotel, All right reserved.

INTHANIN HOTEL*** A-HA CHIANG MAI HOTEL

14 Morakot Road , Muban Santitham,Tambom Changpuek , Amphum Muang Chiang Mai , Chiangmai 50300 THAILAND.

Tel: 053-222-155 Automatic 8 Number FAX: 053-215-514

โรงแรมอินทนิน

14 ถนน มรกต  ตำบล ช้างเผือก  อำเภอ เมืองเชียงใหม่   จังหวัด เชียงใหม่  50300      

โทร 053-222-155  แฟกซ์  053-215-514 

E mail :  inthaninhotel@gmail.com